เว็บไซต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เว็บไซต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

โฮมเพจก็คือ  หน้าแรกของเว็บไซต์แต่ละเว็บที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาของเว็บที่แตกต่างกันออกไป  อาทิเช่น  เมนู เนื้อหาสาระภายในเว็บ เป็นหน้าด่านเรียกผู้สนใจเข้าชม