สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทำเว็บไซต์

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการทำเว็บไซต์

ปัจจุบันอาจไม่ใช่เรื่องยากมากนัก แค่คุณมีสินค้าบริการของคุณที่ชัดเจนและจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง