เว็บไซต์สื่อออนไลน์กับชีวิตประจำวัน

เว็บไซต์สื่อออนไลน์กับชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น  โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนต้องรู้จัก  ซึ่งสมัยแต่ก่อนที่ยังไม่มีโซเซียล ไม่มีเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์