เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ที่ควรรู้ไว้

เรื่องน่ารู้…เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ที่ควรรู้ไว้

เว็บไซต์ คำสั้นๆแต่มีความหมายอย่างที่หลายท่านทราบดีว่า เว็บไซต์เป็นแหล่งค้นคว้าและเก็บข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา