Archive

Tag Archives of : เฟสบุ๊ค

เว็บไซต์สื่อออนไลน์กับชีวิตประจำวัน

เว็บไซต์สื่อออนไลน์กับชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น  โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนต้องรู้จัก  ซึ่งสมัยแต่ก่อนที่ยังไม่มีโซเซียล ไม่มีเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์

เพิ่มยอดขายสินค้าด้วยการตลาดออนไลน์บน facebook

เพิ่มยอดขายสินค้าด้วยการตลาดออนไลน์บน facebook

ตลาดออนไลน์นั้นมีข้อดีมากมาย สามารถประสบความสำเร็จหรือขายสินค้าได้กำไรเยอะ  ลงทุนน้อย  จึงทำให้หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์