ความสำคัญของการตลาดออนไลน์

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์

การทำการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขาย  ดึงดูดผู้บริโภคให้มารู้จักสินค้าโดยการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด