Friday, 6 December 2019
 

เจอปัญหา saving changes is not permitted บน sql serve


โดยปกติแล้วเมื่อนักพัฒนาระบบ จะต้องทำการสร้างข้อมูล หรือสร้าง Table ใน SQL Server แต่เมื่อทำการแก้ไข Table หรือ Re-Created Table ใหม่ มักจะพบเหตุการณ์การดังนี้

 • การกำหนด Primary key
 • การเปลี่ยน data type ของ column
 • ขยายขนาดของ เนื้อที่ column เช่น nvarchar(50) ไปเป็น nvarchar (255)
 • สร้าง column ใหม่แล้วแทรกไปก่อนหน้า column เดิม
 • ลบ column
  ซึ่งก็ล้วนแล้ว เจอ Error ดังภาพข้างล่าง  ขั้นตอนแรกให้เราทำการเปิด Microsoft SQL Server Management Studio
  ขั้นตอนที่สอง ทำการเปิดโปรแกรมแล้วไปที่เมนู Tool > Option

  เราจะพบหน้าต่าง Option แสดงขึ้นมา แล้วทำการเลือก เมนู Designers

  ขั้นตอนที่สาม เราจะพบหัวข้อย่อย เลือก Tables and designers แล้วก็เอาเครื่องหมายขีดถูกหน้าหัวข้อ “Prevent saving changes that require table re-creation” ออก กด Save เพียงเท่านี้เราก็สามารถ แก้ไข Sql server และ save ได้ครับ

ให้มองหัวข้อ ที่เป็น list ด้านซ้ายมือนะครับ เลือกหัวข้อที่ชื่อว่า Designers แล้วเลือกหัวข้อย่อย Tables and designers แล้วก็เอาเครื่องหมายขีดถูกหน้าหัวข้อ “Prevent saving changes that require table re-creation” ออก กด Save เพียงเท่านั้นแหละครับ