SAP

โลกของSAP

SAP เป็น ERP ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้มาก สำหรับการทำงานในปัจจุบันจะเป็น R/3 โดย ในส่วน Application ทั้งหมดของระบบ SAPนั้น ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา ABAP