Thursday, 21 November 2019
 

อัตราค่าบริการ

บริการสร้างเว็บ WordPress พร้อมทำ SEO
1. ค่าเช่าโฮส + โดเมน (ชำระรายปี)
– เป็นราคาตามโฮสจริง (ผมขอแนะนำโฮสของ hostatom )
– โฮสประมาณ 1490 บาทต่อปี และโดเมน 400 บาทต่อปี (ไม่รวม VAT)
– หรือขึ้นอยู่กับผู้บริการโฮสที่ลูกค้าเลือกครับ
– หรือลุกค้าอยากใช้โฮสไหน ก็แจ้งได้ หรือไปเช่าเองก็ได้ครับ
– หากมีโฮสหรือโดเมนอยู่แล้ว ผมจะไม่คิดในส่วนนี้ครับ

2. ค่าธีม (ชำระครั้งเดียวจบ)
– ผมใช้ธีมที่มีLicense จริง (ประมาณ $60 หรือ ประมาณ 2,100 บาท)
– ก่อนซื้อ ผมจะคัดมาให้เลือกก่อน ให้ลูกค้าเลือกธีมที่ชอบที่สุดครับ
– กรณีที่ลูกค้ามีธีมอยู่แล้ว ผมจะไม่คิดส่วนนี้ครับ
– ผมไม่รับทำเว็บแบบ FREE THEME นะครับ

3. ค่าทำเว็บ (แบ่งชำระ 2 ครั้ง คือเริ่มทำและจบโปรเจ็ค)
– เว็บหน้าเดียว คิดประมาณ 5,000 – 8,000 บาทแล้วแต่รายละเอียดของงานครับ
– เว็บ 5 เมนู(ไม่รวม sub เมนู) คิดประมาณ 8,000 – 12,000 บาทแล้วแต่รายละเอียดของงานครับ
– ตั้งแต่เมนูที่ 6 คิดหน้าละ 1,000 บาท (รวม sub เมนู)
– เว็บร้านค้าออนไลน์ คิดประมาณ 12,000 – 15,000 บาทแล้วแต่รายละเอียดของงานครับ

4. ค่าดูแลเว็บไซต์ ,โปรโมทเว็บ (ชำระรายปี)
– สัญญาเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท
– จ่ายแบบครั้งเดียว สัญญาเป็นรายปี 6000 บาท
– อัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ (บางส่วน) ตามที่บริษัทจัดส่งให้
– Backup Data ข้อมูล และดูแลด้านความปลอดภัยของเว็บ
– ดูแลอัพเดทเว็บไซต์ในส่วนของ Theme และ Plugin
– ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โฮส กรณีเว็บไซต์มีปัญหา
– กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการให้ผมดูแลเว็บให้หลังจากทำเสร็จ ผมก็จะไม่คิดในส่วนนี้ครับ

หมายเหตุ : อัตราค่าทำเว็บ WordPress จะขึ้นอยู่กับปัจจัยคือ
• ข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ลูกค้าเตรียมมาให้
• จำนวน Content ต่างๆที่ผมต้องช่วยจัดการลงข้อมูลให้